Facebook ikon Twitter ikon Vimeo ikon

Haslum skole

Haslum skole

Besøksadresse
Gml. Ringeriksv. 81
1356 Bekkestua
Kart

Postadresse
Bærum kommune
Haslum Skole
1304 Sandvika

Telefon
Skolen: 67 11 85 00
SFO:     67 11 85 04
Faks:    67 11 85 10


E-post:
Kontoret
SFO    
 

 

Foreldreforedrag 29.4.2014 kl.18.30 i store gymsal

Foredraget tar voksne med på en reise i barn og unges virkelighet. Det inneholder fakta om mobbing og dens konskevenser, med hovedvekt på skjult mobbing.

ved Kristin Oudmayer


 
Ønsker du å øve touch?
Klikk på familien
for nedlasting av
TuxTyping til din pc.

www.utdanning.no

Åpen kveld - teknologi og design

Haslum skoles nettavis

  NETTNYTT AVISEN 
  Gled deg til å lese 6. trinns flotte nye nettavis!

  Nyheter

  Foreldreforedrag 29.4.2014 kl.18.30 i store gymsal

  Foredraget tar voksne med på en reise i barn og unges virkelighet. Det inneholder fakta om mobbing og dens konskevenser, med hovedvekt på skjult mobbing.

  ved Kristin Oudmayer
  Les mer »   17.03.2014

  Omlegging til nytt e-postsystem i Bærum kommune

  Bærum kommune legger nå om til nytt e-postsystem. Det vil medføre at alle ansatte ved Haslum skole ikke kan lese webmail (e-post hjemmefra) i ca. 14 dager fra og med 11.4.14.
  Det vil da i disse ca 14 dagene kun være mulig for personalet på Haslum skole å lese og besvare e-post, når de er tilstede på skolen!
  10.04.2014

  Organisering av skolens inntaksområder

  Kommunen har sendt på høring utkast til alternative prinsipper for organisering av skolens inntaksområder. FAU har behandlet saken, og foreløpig konkludert med at vi ikke har bemerkninger. Dersom noen av dere foreldre likevel ønsker at vi skal fremme bemerkninger bes dette formidlet til FAU representanten i din aktuelle klasse. Slike tilbakemeldinger bes formidlet i god tid før saken skal behandles i Samarbeidsutvalget den 28. april.
  07.04.2014

  Program for åpen kveld, torsdag 10.april

  Åpning ved Haslum skoles jentekorps: 18.00
  Fremvisning i klasserom: 18.15 - 20.00
  Talentene opptrer i store gymsal kl.19.00
  Fau selger kaffe og kaker til inntekt for FAUs arbeid.
  Arrangementet er ferdig kl.20.00
  Vel møtt!
  03.04.2014

  Teknologi og designuken - 2014

  Dagene 3.-10/4 - 2014 er satt av til Haslum skoles tradisjonelle uke for teknologi- og design. Det jobbes tverrfaglig med hovedvekt på naturfag, matematikk, samfunnsfag og kunst- og håndverk.
  Torsdag 10.april inviterer skolen til "Åpen kveld." Vi starter opp kl.18 med en liten konsert av jentekorpset.
  Les mer »   03.04.2014

  RSS

  Haslum skole året rundt

  Sykefravær

  Sykefravær meldes pr epost til kontaktlærer, samt kopi til haslum.skole@baerum.kommune.no innen kl. 08.15 om morgenen.
  Planlagt fravær skrives i meldingsboken.
  Sykefravær kan også meldes pr. telefon til skolens kontor på
  67 11 85 00
  Gode råd ved sykdom og helse hos barn
  Biblioteksøk: 

  Abonner på nyheter

  Din Epost-adresse: